Sikkerhed ombord

Sikkerhed ombord

Følg sikkerhedsinstruktionerne fra personalet

1. Generelt

Formålet med Tallink Silja’s sikkerhedspolitik er, at mennesker, miljø og beskyttelse af ejendom kommer i første række. Rejsens sikkerhed samt personales kundskaber i sikkerhedsspørgsmål er af første klasse.

2. Personalet om bord

Før en stilling påbegyndes uddannes al personale i den grundlæggende sikkerhed. Hver uge arrangeres sikkerhedsøvelser om bord, plus det meste af personalet har ekstra uddannelse i brandbekæmpelse og håndtering af redningsbåde.

3. Skibene

Svenske og finske søfartsmyndigheder kontrollerer og godkender de almindelige sikkerhedsservices til vores skibe.

4. I nødsituation

Personalet øver regelmæssigt på nødsituationer, hvor de skal redde passagererne ud fra hytter og andre rum. I en nødsituation høres alarmsignalet i alle områder på fartøjet. Alarmsignalet består af syv kort og en lang og betyder, at alle skal gå til deres område. Opsamlingsområdet er markeret på dit boardingkort og i hytten. Nærmere instruktioner kan findes ved at følge anordninger. På opsamlingsstedet giver personalet yderligere instruktioner.

5. Redningsbåde, rednings flåde og redningsveste

Antallet af pladserne på redningsbådene og -flåderne er flere end det samlede antal passagerer på skibet. Det samme gælder med redningsveste.

6. Sprinkler

Alle dele af skibet er udstyret med et sprinklersystem.

7. Røg- og varmedetektor

Alle skibets rum er udstyret med detektorer, der alarmerer personalet ved eventuel røgudvikling eller forhøjet temperatur i nogle rum.

8. Information om sikkerhedsprocedurer

Passagererne bliver informeret om sikkerhedsprocedurer via brochurer, der er tilgængelige ved check-in samt via en video vist i terminalen og på sit landgangskort. Sikkerhedsforanstaltninger for, hvordan man skal handle i en nødsituation, er tilgængelige i hytterne, på sikkerhedsskilte og via tv. I forbindelse med skibets afgang gives sikkerhedsoplysningerne via et højttaleranlæg. Alle passagerer er forpligtet til at stifte bekendtskab med skibets sikkerhed og kontrollere placeringen af sit opsamlingssted. Personalet ombord kan give mere information om sikkerhedsspørgsmål.

9. Vagt

Der er vagter, som patruljerer skibet døgnet rundt.

10. Ved høj søgang

Ved høj søgang kan det være nødvendigt, at skibet sænker hastigheden, hvilket kan resultere i en smule forsinket ankomsttid. Selv for vores kaptajn er sikkerheden altid det vigtigste.