Sikkerhed på bildæk

Regler på bildækket

Læs om regler i forbindelse med biler, campingvogne eller lastbiler

 

  1. Alt løst materiale i et køretøj skal være forsvarligt fastgjort.
  2. Tobaksrygning og påbegyndelse af ild på bildækket er forbudt.
  3. Opholdelse på bildækket er forbudt under rejsen. Bildækket holdes lukket under rejsen og åbnes en halv time før ankomst. De anvisninger, som gives af personalet på bildækket, bør følges, og motoren må først startes, når det er din tur til at køre ud.
  4. Brandfarlige væsker må ikke transporteres på bildækket.
  5. Gasholdere i mobilhomes/campingvogne skal være frakoblet. Gasholderens “hat” skal være skruet på flasken.
  6. Advisér om farlige stoffer. Restriktioner gælder for transport på passagerskibe for stoffer, som er klassificeret som farlige (f.eks. gas, sprængstoffer, brandfarlige og ætsende væsker).
  7. Såkaldte tjenestekøretøj med svejseudstyr (gasflasker) må ikke rejse med passagerfærger på ruterne Stockholm-Tallinn/Riga samt Kapellskar-Paldiski. Hvis du transporterer stoffer af denne type, meddel det på forhånd ved klaringen i afgangshavnen og kontroller, at alle dokumenter er i orden. Hvis du transporterer farlige stoffer på Silja Lines skibe, bedes du meddele det på forhånd til Silja Cargo, tlf. +358 2 335 266.
  8. Reservedunker for brændstof (tom eller fyldt) på max 15 liter, kan medtages på linjerne Stockholm-Tallinn/Riga.